Cool Touch Laser

Spesielt egnet til behandling av skålformede (innsunkne) arr etter akne (kviser). 

Hvordan virker CoolTouch-laseren?
Laseren virker ved å varme opp bindevevet i lærhuden til omkring 50-60 0C. Overhuden holdes nedkjølt gjennom påføring av en helt ufarlig kjølespray. Ved normal dosering vil overhuden bevares intakt, uten noen form for sårdannelse.

Bindevevscellene i lærhuden reagerer på varme med å frigi stoffer som fremmer dannelse av nytt bindevev, og lærhuden øker sitt volum. Fine rynker og innsukne arr vil løftes mot overflaten og glattes ut.

Huden nedkjøles forut for hver laserpuls ved hjelp av kryogen (blå). Infrarød varmeføler registrerer temperaturen i hudoverflaten (rød). Laseren kan ikke avfyres ved hudtemperaturer over 45°C

En stor fordel med CoolTouch-laseren er at man får minimale hudreaksjoner etter behandling. Man kan gjenoppta sine daglige aktiviteter straks etter behandling.

Antall behandlinger avhenger av arrenes dybde. Gjennom gjentatte behandlinger øker mengden bindevev i lærhuden, prosessen kan sammenlignes med heving av brøddeig hvor furer og groper glattes ut.

Ved hjelp av hudprøver har man vist at det oppnås en gradvis forbedring for hver behandling. Et arr eller en rynke skyldes tap av bindevev og fremstår som søkk eller groper i huden. 

   81253-cooltouch-laser.jpg

Etter første behandling oppnås nydannelse av bindevev og gjentatte behandlinger vil dermed varme opp et større volum enn de foregående behandlinger. Studier har vist at 3- 5 behandlinger er nødvendig for et optimalt resultat.

Ved vår klinikk behandler vi med 4 ukers intervall. Det er ingen ting i veien for å øke lengden på intervallene, men behandlingen bør gjentas innen 6 mnd etter foregående.


Er behandlingen smertefull?
Nydannelse av bindevev finner sted ved oppvarming av kollagenet i lærhuden. Behandlingen må nødvendigvis kjennes, fordi det i lærhuden finnes nerver som registrerer varme. Graden av smerteopplevelse er meget individuell, fra de som kun kjenner litt svie til andre som forteller at det faktisk gjør vondt.


Er det noen som ikke kan behandles?
Generelt for alle former for laserbehandling kan man ikke behandles dersom man bruker medisiner som gjør huden overømfindtlig for lys av samme bølgelengde som det aktuelle laserlyset.

Av prinsipp behandler vi ikke gravide. Merk at laserlys av de bølgelengder som brukes ved vår klinikk kun virker i huden, og er på ingen måte skadelig for gravide. Vi vil imidlertid unngå at eventuelle problemer under graviditet blir oppfattet som forårsaket av våre behandlinger.

Personer som har brukt Roaccutan tabletter mot kviser skal ikke behandles med laser før det er gått minst et år etter avsluttet kur.


Forberedelser før behandling
Det kreves ingen spesielle forberedelser, men det er fordelaktig om man de siste 8-12 uker før behandling har brukt et vitamin-A syre preparat for å øke mengden vann og bindevev i huden. Merk at vitamin A-syre er reseptpliktig. Kan foreskrives av egen lege eller kjøpes ved vår klinikk.


Før- og etterbilder 
73447-cool-touch1.jpg
  Før                                                           Etter

28602-cool-touch2.jpg
  Før                                                           Etter

87819-cool-touch3.jpg
    Før                                                           Etter


 

Vil du ha en gratis hudvurdering?