LightSheer ET og LightSheer Duet

Diodelaseren LightSheer fra Lumenis er gullstandarden for permanent hårfjerning. De benyttes ved tallrike dermatologiske sentre i USA og resten av verden.


LightSheer Duet gir raskere og mindre smertefull behandling, med færre bivirkninger.

66525-lightsheer.jpgDet har i pressen gjentatte ganger vært fokusert på hårfjerningsmetoder med lite tilfredsstillende resultater - og  kunder har lagt ut mye penger uten å oppnå ønsket virkning. Imidlertid er nyere medisinske faglitteratur i denne sammenheng meget klar; Her fremgår det at en strengt definert laser er det mest effektive utstyr til permanent hårfjerning.

Diodelaserbehandling for sjenerende hårvekst ble godkjent av amerikanske helsemyndigheter (FDA) i desember 1997.

Det er vist i flere større studier at man kan oppnå permanent hårreduksjon over store områder på kroppen. En viktig forskjell på diodelaser fremfor elektrolyse er at laseren dekker et felt på ca 1 cm2 per sekund, altså ikke ett og ett hår. Dermed er det mulig å behandle mye større områder, og hele regioner som legger og lår, i en seanse.

Diodelaseren LightSheer fra Lumenis er en av de aller best dokumenterte hårfjerningslaserne og benyttes ved tallrike dermatologiske sentre, både i USA og resten av verden.

 


Hvordan virker diode-laseren?
Ved behandling passerer en lysstråle gjennom huden og varmer opp pigmentet (melanin) i hårene. Varmen brer seg fra håret til hårsekken og hårroten, og med tilstrekkelig høy temperatur ødelegges hårroten permanent. Temperaturen bestemmes av laserlysets dose. For å oppnå et optimalt resultat med minst mulig risiko for bivirkninger er det viktig å justere dosen i forhold til fargen på hud og hår. Sammenlignet med annet utstyr for hårfjerning er risikoen for hudskade liten. Laserens innebygde kjølesystem reduserer temperaturen i huden under behandling. Temperaturen i hårrøttene er upåvirket av kjølingen. Dermed oppnås selektiv hårfjerning og ikke “hudfjerning”. 
 

 

Er det nødvendig med flere behandlinger?86903-lightsheer_duet.jpg
Det er kun hårsekker i vekstfase som ødelegges under behandling. Andelen hår i vekstfase varierer i ulike regioner på kroppen. Behandlingen må gjentas inntil alle hårsekker i det aktuelle område er permanent ødelagt. Antall behandlinger varierer derfor avhengig av hvilken kroppsdel som behandles.

I ansikt behandles på nytt etter ca. 6-8 uker. Andre områder behandles med et intervall på 2-4 måneder. Det er viktig å ikke utsette ny behandling fordi et lengre intervall gir et dårligere behandlingsresultat. 

 

Er behandlingen smertefull?
Hårfjerning med lys, inkludert lampelys, foregår ved å varme opp hårsekk/hårrot. Rundt hårsekkene sitter følelegemer som registrerer varme, følgelig kjenner man en sviende smerte ved hver lyspuls. Hår-røttene ødelegges ved temperaturer omkring 70-800C. Lyspulsene er svært kortvarige. slik at man knapt registrer smerten ved hvert skudd. Sammenlignet med elektrolyse oppleves behandlingen som lite smertefull. Behandlingen må nødvendigvis kjennes, idet hår-anlegget ødelegges gjennom oppvarming. “No pain, no gain”.


Er det noen som ikke kan behandles?
Generelt for alle former for laserbehandling kan man ikke behandles dersom man bruker medisiner som gjør huden overømfindtlig for lys av samme bølgelengde som det aktuelle laserlyset.

Av prinsipp behandler vi ikke gravide. Merk at laserlys av de bølgelengder som brukes ved vår klinikk kun virker i huden, og er på ingen måte skadelig for gravide. Vi vil imidlertid unngå at eventuelle problemer under graviditet blir oppfattet som forårsaket av våre behandlinger.

Personer som har brukt Roaccutan tabletter mot kviser skal ikke behandles med laser før det er gått minst et år etter avsluttet kur.

 


Forberedelser før behandling

 

  1. Du må ikke ta solarium eller utsette huden for naturlig sol de siste 4-8 uker før behandling, fordi brun hud reduserer effekten av behandling og øker risikoen for midlertidig pigmenttap. Pigmenttap etter behandling ses imidlertid kun hos ca. 1 av 100 (1%), forutsatt kyndig vurdering.
     
  2. Du må ikke vokse, tape-fjerne eller nappe hårene de siste 4 uker før behandling, fordi laserbehandlingen kun virker på hårsekker som inneholder hår!
     
  3. Ikke bruk kvisekremer eller andre hud-irriterende kremer, f. eks peeling/slipe kremer de siste par dager før behandling.
     
  4. Begynn å barbere 1 uke før behandling for å få flest mulig av hårene over i vekstfase. I vekstfasen inneholder hårsekken en tykk hårrot med mye pigment som absorberer laserlyset. I ansiktet barberes hårene daglig, men ikke dagen før behandling. På kroppen forøvrig bør du ikke barbere de siste 3 dager før behandling. Vi må se litt av hårene når vi behandler.


Før- og etterbilde
28176-light-sheer01.jpg

 

 

Meld deg på nyhetsbrevet

Få nyheter og spesialtilbud direkte i innboksen.
Copyright © Hudspesialisten 2024, All rights reserved